Eenvoudige factuur voor lage bedragen

Een ondernemer moet facturen uitreiken die voldoen aan de factuurvereisten. Doet hij dit niet, dan riskeert hij een boete. Bovendien lopen zijn afnemers het risico dat zij de btw op de factuur niet in aftrek kunnen brengen. Zorg daarom dat uw facturen voldoen aan de...

Boete bij niet voldoen aan de grondgebondenheid

De boete bij het niet voldoen aan de grondgebondenheid (GGB) wordt gebaseerd op de fosfaatruimte die het bedrijf te weinig heeft. Hierdoor kan de boete meevallen, tenzij sprake is van een economisch delict. Voorbeeldberekening Stel, u heeft een melkveefosfaatoverschot...

Beperkte knelgevallenregeling grondgebondenheid (GGB)

Op dit moment is een knelgevallenregeling voor de grondgebondenheid (GGB) in voorbereiding. Deze gaat waarschijnlijk in per 1 januari 2017 en kan ook over 2016 worden toegepast. De knelgevallenregeling is echter beperkt toepasbaar. Knelgevallenregeling De voorgestelde...

Beperking melkproductie interessant?

Binnen de Europese Unie komt er waarschijnlijk een regeling om de melkproductie vrijwillig te verlagen. De regeling is nog niet definitief en de details zijn nog niet bekend. Het lijkt erop dat deze regeling maar voor een beperkte groep bedrijven interessant zal zijn....