Subsidies Jonge landbouwers 2020

Wilt u als Jonge landbouwer bepaalde investeringen doen? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de subsidie Jonge landbouwers. Alle provincies stellen de subsidie open van 7 december 2020 t/m 12 februari 2021 (17:00 u).   Subsidiebedrag De subsidie bedraagt...

Bepalen gehaltes mestvoorraad

Veel bedrijven moeten eind 2020 weer de mestvoorraad bepalen. Voor de gehaltes van de mest moet u uitgaan van de ‘best beschikbare gegevens’. RVO hanteert vier ‘stappen’ voor het bepalen van de best beschikbare gehalten. Waar gaat RVO vanuit? Wat is onlangs gewijzigd?...

Uitbetaling bedrijfstoeslag 2020

Heeft u met de Gecombineerde opgave 2020 GLB-subsidie(s) aangevraagd? De uitbetaling van de bedrijfstoeslag vindt veelal in december plaats. Uw uitbetaling wordt gecorrigeerd met het eerder verleende voorschot.   Basis- en vergroeningspremie Onlangs is de...

Zijn uw grondmonsters nog geldig?

Wilt u gebruik maken van derogatie en/of hogere fosfaatgebruiksnormen? Dan moet u beschikken over geldige grondmonsters. Voor de fosfaatdifferentiatie geldt een overgangsregeling vanwege de invoering van nieuwe indicatoren.   Derogatie Wilt u volgend jaar gebruik...