Concrete maatregelen 7e AP

Diverse voorgestelde maatregelen kunnen ingrijpende gevolgen hebben voor uw bedrijf. Ook is de kans groot dat u aanpassingen in uw bouwplan door moet voeren. Hieronder een weergave van de voorgestelde maatregelen.   Rotatie met rustgewassen Het voorstel is om op...

Aanscherping maatregelen mestbeleid

Onlangs zijn de voorgenomen aanscherpingen voor het mestbeleid bekend gemaakt. De voorgestelde maatregelen zijn ingrijpend, maar staan nog ter discussie. Aanpassingen zijn mogelijk, echter niet zonder prijs.   7e Actieprogramma De voorgestelde maatregelen zijn...