Subsidie voor geïntegreerde gewasbescherming

Landbouwers en loonwerkers kunnen in de periode van 1 t/m 29 september 2023 subsidie aanvragen voor apparatuur om groenbemesters of vanggewassen te ‘vernietigen’. In aanmerking komen o.a. een messenwals, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg. De subsidie bedraagt 50% van...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya