Registreer de verblijfplaats van paarden

Vanaf 21 april 2021 moet van elk paard de verblijfplaats zijn vastgelegd in I&R-paarden. Alleen als uw paard tijdelijk op een andere locatie verblijft, is soms het opnemen in het bedrijfsregister voldoende. Deze registratieplicht geldt ook als u een (hobby)paard...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya