Herwaardering landerijen. Wat is wijsheid?

Al vele jaren wordt er gesproken over afschaffing van de landbouwvrijstelling in de inkomstenbelasting. In de meest pure vorm is de landbouwvrijstelling van toepassing op de economische waardestijging van landbouwgronden, wanneer deze in de eigen agrarische...

Landbouwvrijstelling onder vergrootglas Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is onlangs begonnen met een onderzoek naar de landbouwvrijstelling in de winstsfeer. In dit onderzoek gaat de Rekenkamer o.a. na welke bedragen hiermee gemoeid zijn, wie gebruiken de regeling en heeft de vrijstelling nog steeds de effecten die...

Verhuur land en landbouwvrijstelling: geen goede combi?

Er is al enige tijd discussie met de Belastingdienst over het toepassen van de landbouwvrijstelling bij verhuur van landerijen. Hoofdregel (kort): als landerijen in eigen gebruik zijn binnen het agrarisch bedrijf, valt de agrarische waardestijging bij herwaardering of...