Ook lege bv heeft aangifteplicht

Een belastingplichtige moet ondanks het ontbreken van een administratie en een accountant die de jaarrekening opstelt, toch aangifte doen. Hiermee bevestigt de Hoge Raad de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2015. Het hof oordeelde dat de inspecteur...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya