Special Miljoenennota 2020

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2020 dus ook het Belastingplan 2020. In de kabinetsplannen voor de komende jaren valt op dat de regering inzet op het verlagen van lasten op arbeid, het tegengaan van belastingontwijking en -ontduiking, een goed...