Vanaf 1 juli forse stijging minimumloon!

Met ingang van 1 juli 2017 wordt de volwassenleeftijd t.b.v. het bruto minimumloon verlaagd van 23 naar 22 jaar. Tegelijkertijd gaat het minimumloon voor jongeren van 18 tot en met 21 jaar (minimumjeugdloon) omhoog. In onderstaande tabel geven wij kort weer wat de...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya