Voorbereidende werkzaamheden GLB

Het nieuwe GLB vergt van u voorbereidende werkzaamheden. Belangrijk is om op tijd te beoordelen of u aan de basisvoorwaarden (conditionaliteit) kunt voldoen. Daarnaast moet u tijdig weten welke eco-activiteiten u uit gaat voeren, zodat u weet aan welke voorwaarden u...

Ga aan de slag met het nieuwe GLB

Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) van start. U kunt zich aanmelden in de periode van 1 maart t/m 15 mei 2023. Breng echter vooraf uw mogelijkheden in beeld en kijk of u aan de voorwaarden kunt en wilt voldoen. Begin op tijd...

Nieuw GLB binnenkort van start

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) start per 1 januari 2023. Vele onderdelen zijn wezenlijk anders dan het huidige GLB. Bijvoorbeeld het vervallen van de betalingsrechten en de nieuwe eco-regeling. Ook verloopt de aanvraagprocedure in drie stappen....

Aanmelden nieuw GLB voor 31 januari

Het nieuwe GLB treedt in werking op 1 januari 2023. Wilt u GLB-subsidies 2023 ontvangen? Meld dan uw bedrijf uiterlijk 31 januari 2023 aan bij RVO. Dit geldt ook als u alleen de basispremie wilt ontvangen.   Stand van zaken GLB 2023-2027 Voor uw bouwplan van 2023...

Nieuwe GLB: bereid u voor!

Steun vanuit het GLB is een belangrijke inkomstenbron voor veel bedrijven. Per 1 januari 2023 wijzigt het GLB fors. Dit heeft ook voor u gevolgen. Ondanks dat nog niet alles definitief is, is het goed om u alvast voor te bereiden.   Uw betalingsrechten vervallen...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya