POP3+ subsidie verdeeld over vijf categorieën

In totaal is er voor de Investeringsregeling POP3+ 14 miljoen euro beschikbaar gesteld en dit is verdeeld over vijf categorieën. Per categorie is er 2,8 miljoen euro beschikbaar. Het gaat om de volgende categorieën:   A. Precisielandbouw en Smart Farming Het gaat...