Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020

De regels omtrent het vergoeden van rente aan de Belastingdienst inzake de vennootschapsbelasting (Vpb) gaan in 2020 veranderen. Ook het vergoeden van rente dóór de Belastingdienst gaat wat betreft de Vpb veranderen. Deze maatregelen zijn op Prinsjesdag aangekondigd....