PAS-melders: situatie doorgeven

In het kader van de ‘stikstofproblematiek’ is diverse keren aangegeven dat activiteiten met een PAS-melding legaal moeten kunnen blijven. Heeft u in de PAS-periode een melding gedaan en wilt u deze legaal houden? Dan kunt u t/m 30 september informatie over uw situatie...

Stand van zaken stikstofproblematiek

Ten aanzien van de stikstofproblematiek zijn tot nu toe weinig concrete oplossingen geboden voor de landbouw. Wel zijn in de afgelopen tijd een aantal maatregelen benoemd die in de loop van het jaar uitgewerkt zullen worden. Wat kunt u voor de landbouw verwachten?...

Kort Agro nieuws – mei 2019

1. Gecombineerde opgave Heeft u uw Gecombineerde opgave (GO) tijdig ingediend? Dan kunt u, zonder korting, t/m 31 mei percelen wijzigen en/of nieuwe percelen toevoegen. Deze percelen moet u wel op 15 mei in gebruik hebben.   2. Eerste indiening GO Heeft u uw GO...

EA-vanggewas: soms extra stikstofnorm

Teelt u een EA-vanggewas, dan mag u soms de stikstofgebruiksnorm van een groenbemester tellen. O.a. vanwege de zaaidatum kunt u niet altijd aan de voorwaarden van de groenbemester voldoen.   Inzaaien voor 1 september Een EA-vanggewas moet u uiterlijk 30 september...