Registreer de verblijfplaats van paarden

Vanaf 21 april 2021 moet van elk paard de verblijfplaats zijn vastgelegd in I&R-paarden. Alleen als uw paard tijdelijk op een andere locatie verblijft, is soms het opnemen in het bedrijfsregister voldoende. Deze registratieplicht geldt ook als u een (hobby)paard...

Hogere kostenaftrek eigen rijders

Transportondernemers (eigen rijders) mogen in 2019 een hoger bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Dit heeft de belastingdienst bekendgemaakt. Het bedrag dat per dag aan verblijfskosten van de winst mag worden afgetrokken, is vastgesteld op € 37,50.   Werkelijke...