Vergoeding € 1.600 voor PAS-melders

Bent u ‘PAS-melder’? En heeft u, in het kader van het legalisatieproces, gegevens ingediend bij RVO? Dan kunt u een vergoeding van € 1.600 aanvragen voor de extra kosten die u heeft gemaakt.   Vergoeding voor verzamelen en indienen gegevens PAS-melders, die hun...