Versoepeling vergroening pas in 2018

Enkele Europese regels ten aanzien van de invulling van de vergroening zijn versoepeld. Dit is ook voor u van toepassing als u EA-vanggewassen teelt. De versoepelingen gaan pas vanaf 2018 in. Dit jaar gelden de huidige regels.   Huidige regels Bij de teelt van...

Gecombineerde Opgave vanaf 1 maart

Dit jaar kunt u de Gecombineerde Opgave (GO) indienen vanaf 1 maart. Vroeg indienen is handig als de werkzaamheden op het land, later dit voorjaar, uw aandacht opeisen. Ook heeft u dan nog tijd om eventuele onvolkomenheden, die uit de controles van de GO blijken, op...

Bouwplan 2017: let op vergroening

U heeft waarschijnlijk uw bouwplan voor 2017 gereed of u gaat hier binnenkort mee aan de slag. Let erop dat u aan de vergroeningseisen voldoet.   Over totaal bouwland U moet voor uw totale areaal bouwland invulling geven aan de vergroening. In dit kader is...

Wijzigen zaaidatum EA-vanggewas

Eén van de vergroeningseisen is de invulling van het Ecologisch aandachtsgebied (EA). Wilt u dit invullen met vanggewassen, dan heeft u het vanggewas en de verwachte zaaidatum ingevuld met de Gecombineerde opgave (GO). Wijzigt de zaaidatum, dan kunt u dit t/m 30...