Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS)

Met ingang vanaf 1 januari 2016 moet minimaal het netto minimumloon per bank uitbetaald worden aan de werknemer. Vanaf 1 januari 2017 mogen werkgevers hierop geen inhoudingen meer doen. Er zijn echter twee uitzonderingen: huisvestingskosten en zorgverzekeringspremie....
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya