Per 1 januari 2017 zijn verschillende diernormen gewijzigd. Soms zijn de nieuwe normen gunstiger en soms ongunstiger.

 

Productie per dier

De stikstof- en fosfaatexcretie van rosévleeskalveren, weide- en zoogkoeien en roodvleesstieren zijn aangepast. Dit geldt ook voor geiten en schapen.

 

Diercategorie

Bij schapen is een categorie toegevoegd (cat. 551 Vleesschapen tot ca. 4 maanden). Daarnaast is voor schapen en geiten de categorie-indeling aangepast.

 

Stikstofcorrectie

Bij pluimvee (kippen, kalkoenen en eenden) zijn de normen voor de stikstofcorrectie aangepast. De stikstofcorrecties zijn van belang bij de berekening van een stalbalans. Meestal zijn ze gunstiger (verhoogd), maar in een enkel geval is de nieuwe normering ongunstiger.

 

Tabellenbrochure

De nieuwe normen staan in nieuwe tabel 4 ‘Diergebonden forfaitaire gehalten 2017’. Zie hiervoor RVO.nl of raadpleeg uw adviseur.

 

Let op!

De nieuw forfaits dieren hebben gevolgen voor uw gebruiksnormenberekening en soms ook uw mestverwerkingsplicht. Houd bij uw planning 2017 rekening met deze wijzigingen.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem dan contact op met WEA Agrarisch bedrijfsadviseur Mariska van der Veldt. U kunt dit doen via een van onze telefoonnummers (0227) 513 333 of (0251) 361 960 of rechtstreeks per mail: mariska.van.der.veldt@wea-nh.nl.

 

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya