Agrarische korte wenken oktober 2019

1. Fosfaatverrekening Wilt u gebruik maken van de fosfaatverrekening? Dan moet u dit uiterlijk 31 december melden bij RVO. U moet hierbij aan de volgende voorwaarden voldoen: Uw overschrijding is maximaal 20 kg fosfaat per ha bouwland. U moet de overschrijding het...

Toepassen pachtnormen 2019

In veel situaties, waarbij een reguliere pachtovereenkomst van toepassing is, begint het nieuwe pachtjaar vanaf 1 november. De nieuwe pachtnormen 2019, die per 1 juli 2019 zijn ingegaan, gelden dan pas vanaf 1 november.   Pachtnormen 2019 Per 1 juli 2019 zijn de...

Stikstofproblematiek: wat nu?

Door het buitenwerking stellen van de PAS zijn er landelijk grote problemen ontstaan t.a.v. ‘stikstof’. Dit geldt zeker ook voor de landbouw. Wat speelt hier en wat is de stand van zaken?   Programmatische aanpak stikstof (PAS) De PAS mag niet meer worden...

Mislukte onderzaai bij snijmais

Teelt u snijmais op zand- of lössgrond? En oogst u de mais na 1 oktober? Dan moet u onderzaai hebben toegepast of een wintergraan inzaaien. Sinds kort geldt een versoepeling als uw onderzaai is mislukt.   Mislukte onderzaai Heeft u onderzaai toegepast, maar is...

Opnieuw aanpassing perceelsgrenzen

Vanaf 2020 gaat RVO, voor de perceelsgrenzen, stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor uw percelen controleren en...