Vanaf 2020 gaat RVO, voor de perceelsgrenzen, stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor uw percelen controleren en aangeven of u akkoord bent of niet.

 

Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop alle topografische objecten zoals percelen, gebouwen, (spoor)wegen, bermen en dergelijke zijn opgenomen. De BGT wordt, naast RVO, ook onderhouden door bijv. gemeenten en waterschappen. Het Kadaster beheert de kaart.

 

Invoering stapsgewijs

De BGT-grenzen voor percelen worden in drie groepen ingevoerd: de eerste (kleine) groep per 1 januari 2020, daarna per 1 januari 2021 of 1 januari 2022.

Aanpassing topografische grenzen

Alle topografische grenzen van landbouwpercelen (groene lijnen in ‘Mijn.percelen’) worden opnieuw beoordeeld. Dit zal zeker leiden tot (kleine) aanpassingen. Uiteindelijk hanteren alle partijen, binnen de BGT, dezelfde grenzen. Wijzigingen in perceelsgrenzen zullen dan minder snel voorkomen.

 

Controle met BGT-check

U ontvangt bericht van RVO als uw percelen gecontroleerd kunnen worden. U kunt via deze zogenaamde ‘BGT-check’ vooraf de nieuwe perceelsgrenzen controleren. De eerste groep heeft de BGT-check inmiddels afgerond. De tweede groep (ca. 20.000) staat voor de zomer van 2020 gepland. Bent u niet akkoord met een wijziging van een perceelsgrens? Dan kunt u dit aangeven op de kaart. U moet uw melding wel onderbouwen.

 

Geen formeel bezwaar

De BGT-check heeft geen juridische status. U bent niet verplicht om de BGT-check uit te voeren.

Het is echter wel aan te raden om de check uit te voeren en waar nodig wijzigingen door te geven. Wanneer dit achteraf pas gebeurd moet dit middels een formeel bezwaar. Een formeel bezwaar kunt u pas indienen wanneer u uw oude grenzen in de Gecombineerde opgave blijft hanteren en RVO deze afkeurt. Bezwaar is alleen mogelijk als dit gevolgen heeft voor uw bedrijfstoeslag. Het is daarom beter om vooraf, met de BGT-check, overeenstemming te krijgen met RVO.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya
Wij zijn donderdagmiddag 5 oktober vanaf 13:00 u. en vrijdag 6 oktober de gehele dag gesloten i.v.m. een teambuilding uitje.
This is default text for notification bar