Kort Agro nieuws – mei 2019

1. Gecombineerde opgave Heeft u uw Gecombineerde opgave (GO) tijdig ingediend? Dan kunt u, zonder korting, t/m 31 mei percelen wijzigen en/of nieuwe percelen toevoegen. Deze percelen moet u wel op 15 mei in gebruik hebben.   2. Eerste indiening GO Heeft u uw GO...

Plan nu uw (rest) mest aan- of afvoer

Nu u uw Gecombineerde opgave heeft ingediend, kunt u uw definitieve plaatsingsruimte mest voor 2019 bepalen. U kunt daarop uw bemestingsplan en/of uw planning voor aan- of afvoer meststoffen afstemmen.   Akkerbouw Bent u akkerbouwer? Dan kunt u op basis van uw...

Op termijn nieuwe pachtvormen

Minister Schouten heeft onlangs enkele voorstellen gedaan t.a.v. een herziening van de pachtwetgeving. Diverse partijen hebben hier positief op gereageerd. De uiteindelijke details zullen bepalen wat interessant voor u is.   Enkele pachtvormen blijven Volgens de...

Fosfaatrechten soms voor verpachter

Fosfaatrechten zijn in principe voor de pachter. Maar een rechter heeft onlangs bepaald dat de verpachter in bepaalde situaties aanspraak kan maken op de fosfaatrechten. Wat speelt hier en wat is de status?   Algemene uitspraak Volgens de rechter kan een...

Welk bedrijf is Informatieplichtig?

Zoals aangegeven in ons eerdere artikel ‘Informatieplicht energie? Nu rapporteren’ geldt de Informatieplicht voor bedrijven die onder het ‘Activiteitenbesluit’ vallen en een bepaald energieverbruik hebben.   Activiteitenbesluit Een gedeelte van de...