1. Gecombineerde opgave

Heeft u uw Gecombineerde opgave (GO) tijdig ingediend? Dan kunt u, zonder korting, t/m 31 mei percelen wijzigen en/of nieuwe percelen toevoegen. Deze percelen moet u wel op 15 mei in gebruik hebben.

 

2. Eerste indiening GO

Heeft u uw GO nog niet ingediend en wilt u alsnog subsidie aanvragen? Dit kunt u nog doen t/m 11 juni.  Er geldt wel een korting van 1% per werkdag (vanaf 16 mei). Dient u de GO in na 11 juni, dan wordt uw aanvraag afgewezen. Vraagt u nu nog betalingsrechten uit de Nationale reserve aan? Dan is de korting 3% per werkdag.

 

3. Wijziging graasdierpremie

Heeft u graasdierpremie aangevraagd? Dan moet u de betreffende dieren t/m 15 oktober onafgebroken weiden op niet-subsidiabele grond. U kunt hier tijdelijk van afwijken als er sprake is van een noodzakelijke behandeling of bij deelname aan een educatief programma. Noodzakelijke behandelingen zijn bijvoorbeeld: scheren of enten van dieren en hoefverzorging. De dieren mogen niet langer op niet-subsidiabele grond lopen dan nodig is voor de behandeling.

 

4. Korting graasdierpremie

Wilt u na 15 mei voor extra graasdieren graasdierpremie aanvragen? Dan krijgt u op uw gehele graasdierpremie een korting van 1% per werkdag in de periode van 16 mei t/m 11 juni!

 

5. Zaaidatum EA-vanggewas

Met de GO heeft u o.a. de zaai-datum van uw EA-vanggewas doorgegeven. U kunt t/m 15 oktober de zaaidatum van het vanggewas (of, bij onderzaai, de oogstdatum van het hoofdgewas) wijzigen. Wordt de werkelijke datum later dan opgegeven? Dan meldt u dit uiterlijk op de dag van de opgegeven datum. Ligt de werkelijke zaaidatum eerder? Dan hoeft u dit alleen door te geven als u wilt dat de ‘8-wekenperiode’ eerder start.

 

6. Wijzigingen graslandvernietiging

Vanaf 2019 mogen ook niet-derogatiebedrijven op zand- en lössgrond grasland vernietigen in de periode van 1 juni t/m 31 augustus. U moet wel opnieuw gras inzaaien. Ook moet u de graslandvernietiging vooraf melden bij RVO.
In deze situatie wordt de stikstofgebruiksnorm van het gras met 50 kg/ha verlaagd. Vanaf 2019 moet u, na graslandvernietiging op klei- en veengrond, altijd een graslandvernietigingsmonster nemen, als u het volgende gewas met stikstof bemest.

 

7. Korting stikstofnorm mais

Heeft u een derogatiebedrijf? En teelt u op zand- of lössgrond mais nadat u graslandvernietiging (uiterlijk 10 mei) heeft toegepast? Dan wordt de stikstofgebruiksnorm van mais met 65 kg/ha verlaagd. Een graslandvernietigingsmonster is in deze situatie niet verplicht. Voor niet-derogatiebedrijven op zand- en lössgrond gaat deze regel in vanaf 2021.

Let op: heeft u na de hoofdteelt van afgelopen jaar gras als vanggewas geteeld en heeft u dit gras ook geoogst of beweid? Dan wordt dit vanggewas ook als ‘gras’ gezien. Ook dan geldt bovenstaande korting als u na deze grasgroenbemester mais gaat telen.Let op: