Korte wenken – januari 2020 

1. Brede weersverzekering 2020 Vanaf 2020 zijn uitgangspunten van de Brede weersverzekering verbeterd. De Brede weersverzekering is nu vrijgesteld van assurantiebelasting (21%). Daarnaast is de schadedrempel verlaagd naar 20% (was 30%). Het maximale subsidiepercentage...

Niet benutte betalingsrechten vervallen

Benut u niet alle betalingsrechten? Dan komt vanaf 2020 het aantal betalingsrechten te vervallen dat u in twee opvolgende jaren niet heeft benut. Het ‘rouleren’ van betalingsrechten is niet meer mogelijk.   Vervallen na twee jaar Betalingsrechten vervallen als u...

Fosfaatruimte en fosfaatklasse gewijzigd

De eerdere voorstellen voor aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen en de fosfaatklassen zijn definitief doorgegaan. Nieuw is een extra verhoging van de fosfaatnorm, onder voorwaarden, als u een biologisch bedrijf heeft met bouwland met de fosfaattoestand hoog.  ...

Diverse forfaits dieren gewijzigd

Vanaf 2020 zijn diverse forfaits van dieren gewijzigd. Ook zijn omschrijvingen van diercategorieën, met name voor melkvee, aangepast. Daarnaast zijn enkele eerder aangekondigde wijzigingen niet doorgegaan.   Wijzigingen forfaits dieren Enkele forfaits t.a.v. de...

Fiscaal voordeel bij investeringen

Wilt u investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen? Dan kunt u met deze investering mogelijk fiscaal voordeel behalen. Uw investering moet dan op de ‘Milieulijst 2020’ staan.   Milieulijst 2020 Op de ‘Milieulijst 2020’ staan alle bedrijfsmiddelen die voor...