De eerdere voorstellen voor aanpassing van de fosfaatgebruiksnormen en de fosfaatklassen zijn definitief doorgegaan. Nieuw is een extra verhoging van de fosfaatnorm, onder voorwaarden, als u een biologisch bedrijf heeft met bouwland met de fosfaattoestand hoog.

 

Fosfaatklasse en fosfaatgebruiksnormen

In tabel 1 staan de fosfaatklasse en de fosfaatgebruiksnormen die vanaf 2020 gelden. De normen bij de fosfaattoestand ‘laag’ en ‘neutraal’ (nieuw) zijn verhoogd en geven daardoor meer ruimte op uw bedrijf. De normen bij ‘hoog’ zijn (fors) aangescherpt.

 

Tabel 1. Indeling fosfaatklassen en -gebruiksnormen vanaf 2020

Fosfaatklasse Grasland Bouwland
  PAL-getal Norm1 Pw-getal Norm1
Arm < 16 120 (120) < 25 120 (120)
Laag 16 – 26 105 (100) 25 – 35 80 (75)
Neutraal 27 – 40 95 (90) 36 – 45 70 (60)
Ruim 41 – 50 90 (90) 46 – 55 60 (60)
Hoog > 50 75 (80) > 55 40 (50)

1 De norm tussen haakjes is de oude norm van 2019.

 

Extra norm ‘bouwland hoog’

Zoals eerder is aangekondigd kunt u de fosfaatgebruiksnorm voor ‘bouwland hoog’ met 5 kg verhogen. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals het op betreffende percelen aanwenden van minimaal 20 kg fosfaat per ha uit organische stofrijke meststoffen. Heeft u een biologisch bedrijf? Dan mag u onder deze voorwaarden de norm met 10 kg verhogen.

Reken uw fosfaatruimte 2020 uit op basis van de normen uit de tabel.

 

Meer weten?

Neem dan contact op via telefoonnummer 088 2824000 of stuur een e-mail naar subsidies@nuweasubsidies.nl. Wij helpen u graag verder.