Reactie overheid

De Staatssecretaris heeft bekend gemaakt dat alle bezwaren over de jaren 2017 t/m 2020 gegrond worden verklaard. Wat dit precies inhoudt is nog niet bekend. Er moet nog vastgesteld worden hoe de heffing dan berekend gaat worden. De Hoge Raad heeft geen aanwijzingen...

Massaal bezwaarprocedure

De regeling voor massaal bezwaar is met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd. Tot 2016 kon er massaal bezwaar gemaakt worden door lijsten met namen en BSN door te geven aan de belastingdienst. Sinds 2016 moest er per belastingplichtige individueel bezwaar ingediend...

Korte agro wenken – februari 2022

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Oude en nieuwe grondmonsters Heeft u voor één topografisch perceel oude en nieuwe grondmonsters? Dus met en zonder P-PAE (de nieuwe eis per 2021)? Dan kunt u de...

Graslandvernietiging weer toegestaan

Vanaf 1 februari mag u weer grasland vernietigen. Hieronder staan de regels voor de periode van 1 februari t/m 15 september. In Natura 2000-gebieden mag u geen blijvend grasland (> 5 jaar) scheuren.   Klei- en veengrond 1 februari t/m 15 september. U mag...

Uitrijseizoen mest weer begonnen

Vanaf 1 februari mag u weer overal vaste mest uitrijden. Voor drijfmest begint de uitrijperiode op 16 februari. Hieronder hebben we de uitrijregels voor het voorjaar voor u op een rijtje gezet.   Uitrijden drijfmest Op grasland mag u vanaf 16 februari drijfmest...