Korte wenken – mei 2020

1. Geen korting bij aanpassing GO Heeft u uw Gecombineerde opgave uiterlijk 15 mei ingediend? En heeft u daarbij uw GLB-subsidies aangevraagd? Dan kunt u zonder termijnkorting tot uiterlijk 9 juni percelen aanpassen of nieuwe percelen toevoegen. Met deze...

Geen landbouw meer? Niet subsidiabel!

Heeft u betalingsrechten aangevraagd op grond die (eind) dit jaar aan de landbouw worden onttrokken? Dit is niet toegestaan, want de grond is niet subsidiabel. Haal zo nodig in de Gecombineerde opgave het ‘vinkje’ weg.   90-dagenregeling U kunt uitbetaling van...

Aanvragen voorschot basispremie

Heeft u met de Gecombineerde opgave uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aangevraagd? Dan kunt u in juli een voorschot op de uitbetaling ontvangen. U moet dit uiterlijk 15 juni aanvragen.   Voorschotbedrag Het voorschotbedrag bedraagt € 300 per...

Maximale ruw eiwitgehalten melkvee niet praktisch

Bent u melkveehouder? Dan mag u volgens de huidige voorstellen, in de periode van 1 september t/m 31 december 2020 alleen aangekocht voer op uw bedrijf hebben met een maximaal ruw eiwitgehalte De regeling zorgt voor veel (politieke) discussie en is dus (in deze vorm)...

Stikstofmaatregelen landbouw

Minister Schouten heeft onlangs haar ‘structurele aanpak stikstof t/m 2030’ bekendgemaakt. Een groot deel heeft betrekking op bronmaatregelen voor de landbouw, om de stikstofdepositie verder te verlagen.   Stikstofruimte deels voor landbouw De stikstofruimte die...