Heeft u met de Gecombineerde opgave uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie aangevraagd? Dan kunt u in juli een voorschot op de uitbetaling ontvangen. U moet dit uiterlijk 15 juni aanvragen.

 

Voorschotbedrag

Het voorschotbedrag bedraagt € 300 per betalingsrecht waarvoor u uitbetaling heeft aangevraagd.

 

Financieel voordeel

Normaal ontvangt u de uitbetaling van de basis- en vergroeningspremie vanaf december. Aangezien het voorschot eerder wordt uitgekeerd, heeft u rentevoordeel. Dit rentevoordeel wordt beschouwd als ‘de-minimissteun’.

 

Verklaring de-minimissteun

Bij de aanvraag moet u verklaren dat u aan de voorwaarden voor de-minimissteun voldoet. Zo mag u in de jaren 2018 t/m 2020 (incl. deze de-miniminsteun) niet meer dan € 20.000 aan de-minimissteun ontvangen. RVO rekent met 4% en komt zo uit op een bedrag van € 6 per recht. Een relatief gering gedrag dus.

 

Vaak geen probleem

De kans is groot dat u de afgelopen jaren geen de-minimissteun heeft ontvangen. Hierdoor kunt u nu aan deze voorwaarde voldoen. Twijfelt u? Kijk dan uw subsidiebeschikkingen van de afgelopen jaren na.

 

Let op!

U kunt t/m 15 juni het voorschot op de basis- en vergroeningspremie aanvragen. Vragen over de de-minimissteun kunt u aan ons stellen. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 2824000 of per mail: advies@nuweasubsidies.nl.