Vaste onbelaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 juli 2021

De maatregel voor de onbelaste vaste reiskostenvergoeding is in januari 2021 verlengd tot 1 april 2021. Het kabinet verlengt deze maatregel nu tot 1 juli 2021. Dit houdt in dat de werkgever tot 1 juli 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast kan...

Korte agro wenken – maart 2021

1. Niet-subsidiabele grond Niet-subsidiabele grond is grond die buiten de topografische grenzen van de perceelsregistratie ligt. In ‘Mijn percelen’ ligt deze grond buiten de groen omlijnde percelen. Aangezien de perceelsgrenzen kunnen wijzigen, is het raadzaam om dit...

Intern salderen nu zonder vergunning

Wilt u uw bedrijf ontwikkelen? En kunt u met intern salderen volstaan? Dan heeft u geen natuurvergunning meer nodig.   Intern salderen Met intern salderen kunt u gebruik maken van stikstofruimte die op uw bedrijf ontstaat. Bijvoorbeeld als u een bestaande stal...

Minder stikstof bij mais en aardappelen

Teelt u mais of aardappelen op zand- en lössgrond? En start u de teelt na graslandvernietiging? Dan moet u vanaf dit jaar rekening houden met een korting op de stikstofnorm (‘kunstmestnorm’) van 65 kg/ha.   Korting 65 kg/ha alleen op zand- en lössgrond De korting...

Overgangsregeling fosfaatmonsters

Wilt u gebruik maken van de fosfaatdifferentiatie? Dan moet u vanaf 2021 de fosfaattoestand van uw percelen bepalen op basis van twee indicatoren. Voor percelen met oude grondmonsters geldt wel een overgangsregeling. Deze overgangsregeling is onlangs definitief...