BGT-check

Zoals eerder aangekondigd, gaat RVO vanaf dit jaar voor de perceelsgrenzen stapsgewijs gebruik maken van de ‘Basisregistratie Grootschalige Topografie’ (BGT). Het gevolg is dat veel perceelsgrenzen hierdoor worden aangepast. U kunt vooraf de geplande wijzigingen voor...

Legalisering PAS melding

Het Ministerie van LNV heeft eind juni circa 3.300 bedrijven benaderd die in het verleden een PAS-melding hebben gedaan in plaats van een Wnb-Vergunning aangevraagd. De overheid wil deze meldingen legaliseren en daarmee als Wnb-vergunning gaan beschouwen. Op de site...

Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door?

Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Gaat uw werknemer met vakantie naar een land met code geel? Wat betekent het dan als deze werknemer tijdens de vakantie ziek wordt of in quarantaine moet?   Reizen naar landen met code geel Gele landen zijn landen waar...

Hoe wordt de subsidie praktijkleren bepaald?

U ontvangt de tegemoetkoming normaliter alleen voor die weken waarin de leerling daadwerkelijk wordt begeleid, ongeacht het aantal dagen waarop begeleiding plaatsvond. Voor werkgevers die te maken hebben gehad met gedwongen sluiting tot en met 19 mei brengt RVO de...

Welke leerlingen komen in aanmerking voor de subsidie?

In aanmerking voor de subsidie komen: vmbo leer-werktrajecten gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een beroepsopleiding; mbo-opleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl); hbo-studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding...