In aanmerking voor de subsidie komen:

  • vmbo leer-werktrajecten gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een beroepsopleiding;
  • mbo-opleidingen via de beroepsbegeleidende leerweg (bbl);
  • hbo-studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij het praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is. De opleiding moet zijn opgenomen in het CROHO register en tevens dient de opleidingscode binnen de onderdelen techniek / landbouw en natuurlijke omgeving / gezondheidszorg, gedrag & maatschappij te vallen. Een voltijdopleiding hbo valt niet onder de subsidieregeling.
  • toio’s – promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO;
  • vso – leerlingen in het laatste schooljaar van het voortgezet speciaal onderwijs die een arbeidsgerichte of een leer-werktraject uitstroomprofiel hebben;
  • pro – leerlingen in het laatste leerjaar van de praktijkschool;
  • entree in het vmbo – leerlingen die een beroepsgerichte leerweg entree opleiding volgen die gelijk is aan een beroepsbegeleidende leerweg (bbl).

Deelnemers aan een beroepsopleidende leerweg (bol) vallen niet onder de subsidieregeling. Dat geldt eveneens voor deelnemers aan EVC-trajecten en specifieke maatwerkopleidingen.