TVL Q3 opent 31 augustus 2021

TVL Q3 2021 opent op 31 augustus, om 08:00 uur en sluit op 26 oktober om 17:00 uur. Ondernemers kunnen een aanvraag doen bij een minimaal omzetverlies van 30% en minimaal € 1.500 vaste lasten per kwartaal (geen werkelijke vaste lasten). Het minimum subsidiebedrag is €...

Korte agro wenken – augustus 2021

1. Betalingsrechten vervallen Vanaf 2023 vervallen de betalingsrechten. De uitbetaling basispremie en ecoregeling vindt dan plaats over alle subsidiabele hectares.   2. Lagere basispremie in 2022 In 2022 wordt extra budget overgeheveld naar...

Stimulans omschakeling verduurzaming

Binnen het ‘Omschakelprogramma’ is een pilot gestart. U kunt nu met gunstige voorwaarden, een achtergestelde lening afsluiten. Ook komt er een ‘werkkapitaalregeling’ en een ‘subsidieregeling bedrijfsplannen’.   Omschakelprogramma Met het ‘Omschakelprogramma...

Hanteer nieuwe pachtnormen 2021

Voor het pachtjaar, dat begint vanaf 1 juli 2021, gelden nieuwe pachtnormen. Afhankelijk van het pachtprijsgebied stijgt of daalt de pachtprijs.   Pachtvormen De vastgestelde pachtnormen gelden voor reguliere pacht en geliberaliseerde pachtovereenkomsten langer...

Ecoregeling: meer dan financiële keuze

Naast de basispremie kunt u een extra vergoeding krijgen vanuit de ecoregeling. Hieraan deelnemen zal vaak niet alleen een financiële afweging zijn. In de praktijk zijn veel bedrijven al bezig met maatregelen die ‘meetellen’ in het kader van de ecoregeling. Ook spelen...