1. Betalingsrechten vervallen

Vanaf 2023 vervallen de betalingsrechten. De uitbetaling basispremie en ecoregeling vindt dan plaats over alle subsidiabele hectares.

 

2. Lagere basispremie in 2022

In 2022 wordt extra budget overgeheveld naar ‘plattelands-ontwikkeling’. De waarde van de betalingsrechten zal hierdoor met circa € 30 per recht dalen.

 

3. Subsidies ‘economisch herstel’

In het kader van het Europees ‘Economisch Herstelfonds’ zijn twee subsidieregelingen aangekondigd:

  • Een investeringsregeling.
  • Een samenwerkingsregeling.

 

Beide subsidieregelingen zijn bedoeld voor ‘groen-economisch herstel’ en moeten bijdragen aan milieu- en klimaatdoelen. Het is de bedoeling dat deze subsidies in december 2021 worden opengesteld.

 

4. Melden wijziging EA-vanggewas

Heeft u met de Gecombineerde opgave (GO) aangegeven, dat u een EA-gewas teelt na de hoofdteelt? Dan moet u eventuele wijzigingen tijdig doorgeven aan RVO.

Het betreft de volgende wijzigingen:

  • Zaaidatum EA-vanggewas of oogstdatum hoofdteelt. Dit moet u uiterlijk op de zaai- of oogstdatum doorgeven.
  • Gewas of categorie. Wijzigingen in gewas en/of categorie (cat. 1: zaaien na hoofdteelt, cat. 3: onderzaai) moet u uiterlijk 15 oktober doorgeven.
  • Telen op ander perceel. U kunt t/m 15 oktober (of eerdere zaaidatum) doorgeven dat u een EA-gewas teelt op een perceel, waarbij u geen EA-gewas had aangegeven Dit ‘andere perceel’ moet u wel met de GO hebben opgegeven. Voldeed u nog niet aan de 5%-EA-eis? Dan mag u het ‘andere perceel’ niet gebruiken om alsnog aan deze eis te voldoen.

 

5. Stikstofmaatregelen melkvee

Minister Schouten heeft met diverse partijen uit de sector afspraken gemaakt om met management-maatregelen de stikstofemissie op sectorniveau verder terug te dringen. De maatregelen worden niet wettelijk verplicht voor u als individuele melkveehouder.

Het betreft de maatregelen:

  • Maximaal ruw-eiwitgehalte in het melkveerantsoen naar 160 g RE/kg ds in 2025.
  • Verhogen aantal uren weidegang vanaf 2022.
  • Drijfmest verdund uitrijden op zandgrond. Het streven is om in 2025 de helft van de mest die met een zodebemester wordt uit-gereden te verdunnen met water.

 

6. Derogatie en bedrijfssplitsing

Wilt u uw bedrijf splitsen, waarbij u het oorspronkelijke bedrijf beëindigt? Dan kunt u nu uw derogatievergunning overdragen naar de twee nieuwe bedrijven.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya