Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021

Eind januari 2022 zullen de meeste ondernemers hun laatste btw-aangifte over 2021 indienen. Die laatste aangifte verdient altijd wat extra aandacht vanwege enkele jaarlijkse correcties.   Auto van de zaak Een belangrijke correctie betreft het privégebruik van de...

STAP en budget

Werkenden en werkzoekenden kunnen vanaf 1 maart 2022 een budget van € 1.000 per jaar aanvragen voor opleiding en ontwikkeling. Deze vergoeding heet STAP-budget. STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. Hiermee wil de overheid mensen helpen die zich willen...

Derde leerweg BBL

De derde leerweg is een opleidingstraject zonder wettelijk vastgestelde urennorm of studieduur. Zo’n traject kan leiden tot een mbo-diploma, een mbo-certificaat of een praktijkverklaring. Dit brengt veel flexibiliteit met zich mee en biedt tegelijkertijd kansen voor...

Overige mogelijkheden leren en ontwikkelen

Om het leren en ontwikkelen in het bedrijfsleven vanzelfsprekend te maken kunt u denken aan de volgende mogelijkheden of het creëren ervan.   Systeem van periodieke ontwikkelgesprekken Het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker over zijn of haar...

Loopbaan- of ontwikkeladvies

Om tot een loopbaan- of ontwikkeladvies te komen wordt gestart met een traject tussen een loopbaanadviseur en een medewerker. In dit traject wordt gekeken naar het huidige werk van de medewerker en het toekomstperspectief daarvan. Daarnaast worden de competenties...