Om het leren en ontwikkelen in het bedrijfsleven vanzelfsprekend te maken kunt u denken aan de volgende mogelijkheden of het creëren ervan.

 

Systeem van periodieke ontwikkelgesprekken

Het gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker over zijn of haar ontwikkeling is belangrijk voor het creëren van een werkomgeving waarin leren en jezelf blijven ontwikkelen, volop wordt gestimuleerd. Het kan echter lastig zijn als ondernemer om te weten hoe dit gesprek het beste en het meest effectief gevoerd kan worden. U kunt daarom subsidie aanvragen voor de kosten van het invoeren van een periodiek ontwikkelgesprek. Denk hierbij aan een adviesgesprek met een externe adviseur over hoe u een dergelijk systeem het beste kan invoeren in uw bedrijf en over hoe dit ontwikkelgesprek het beste kan worden gevoerd.

 

Leerrijke werkomgeving

Er zijn verschillende methodieken te bedenken om een omgeving te creëren waar medewerkers op een laagdrempelige manier nieuwe vaardigheden kunnen opdoen. Hierbij kan worden gedacht aan:

  • Het ontwikkelen van een e-learning programma;
  • Het opzetten en implementeren van een kennis- en leerportaal;
  • Introductie van leerambassadeurs en/of bedrijfsambassadeurs.

 

Bedrijfsschool

Bedrijven voelen de noodzaak om personeel aan te trekken, te binden en duurzaam inzetbaar te houden. Dit kan bijvoorbeeld door aan te sluiten bij een bestaande bedrijfsschool of door zelf een bedrijfsschool op te richten, waar leren en werken worden gecombineerd. Zo kunt u als ondernemer nieuwe en bestaande medewerkers een opleiding laten volgen en ze ondertussen mee laten werken in het bedrijf.

 

Let op

U kunt géén subsidie ontvangen voor opleidingskosten, maar bijvoorbeeld wel voor het creëren van de onderwijsprogramma’s of de voorbereidende gesprekken. Ook kunt u een tegemoetkoming aanvragen in de kosten voor het bieden van een praktijkleerplaats in de zogenoemde derde leerweg (zie punt 4 voor verdere uitleg). Daarnaast bestaat er nog de mogelijkheid om via de Subsidieregeling Praktijkleren een tegemoetkoming krijgen in de kosten die u als werkgever maakt voor het bieden van een bbl-traject (leren en werken).