Geen btw bij gratis producten of voucher tot 15 euro

Als een ondernemer gratis producten of waardebonnen (vouchers) verstrekt waarvoor een product kan worden verkregen, is alleen btw verschuldigd als het goed een waarde van meer dan € 15 (ex btw) heeft. Dit heeft staatssecretaris Snel geantwoord op Kamervragen. De...

Schenkvrijstelling, ook als kosten al betaald zijn

Schenking voor eigen woning De schenkbelasting kent een vrijstelling voor schenkingen ten behoeve van de eigen woning. Deze bedraagt in 2019 € 102.010. De schenkvrijstelling is van toepassing bij het schenken van een eigen woning of bij het schenken van geld waarmee...

Vier jaar oude auto is ‘nieuw’ voor bpm

Personenauto’s en bpm Bij invoer van een personenauto is bpm verschuldigd. Daarbij is het van belang of de auto nieuw is of gebruikt. Of een auto nieuw is, hangt niet altijd af van het eerste moment van toelating. Soms kan zelfs een vier jaar oude auto als nieuw...

Recht op zelfstandigenaftrek bij weinig omzet?

 Zelfstandigenaftrek of? De Belastingdienst heeft ondernemers met een omzet van minder dan € 5.000 een brief gestuurd inzake de zelfstandigenaftrek. In deze brief waarschuwt de dienst ervoor dat een dergelijke kleine omzet kan betekenen dat de ondernemer niet langer...

Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners

Vof fiscaal voordelig Een vennootschap onder firma biedt een aantal interessante fiscale voordelen. Maar dan moet de vof wel fiscaal worden geaccepteerd en mag er geen sprake zijn van een schijnconstructie. In een vof is in beginsel ieder der vennoten ondernemer....