Korte agro wenken – oktober 2020

1. Maaien/beweiden EA-vanggewas RVO heeft kenbaar gemaakt dat een EA-vanggewas in de ‘acht-wekentermijn’ mag worden gebruikt voor voederwinning (maaien/ beweiden). Het EA-vanggewas mag echter niet worden vernietigd. Hierdoor zijn voornamelijk gras of kruidenrijke...

Landbouwvrijstelling onder vergrootglas Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer is onlangs begonnen met een onderzoek naar de landbouwvrijstelling in de winstsfeer. In dit onderzoek gaat de Rekenkamer o.a. na welke bedragen hiermee gemoeid zijn, wie gebruiken de regeling en heeft de vrijstelling nog steeds de effecten die...

Wijzigingen mestregels 2021

Vanaf 2021 worden enkele ‘mestregels’ aangescherpt. Deze regels zijn eerder aangekondigd en zijn nu (zo goed als) definitief.   Beperkingen bij ruggenteelt Op klei- en lössgrond moeten bij ruggenteelt maatregelen worden getroffen om afspoeling te voorkomen....

Tegoedbon voor stikstofadvies

Vanaf de maand oktober kunt u een tegoedbon (voucher) aanvragen voor bedrijfsadvies of voor het volgen van een cursus. De exacte regeling is op het moment van schrijven nog niet bekend. De waarde van de voucher is € 1.500.   Aandachtsgebieden Bij de eerste...

Verleasen niet-benutte ruimte mogelijk

Heeft u stikstofruimte over? Dan kunt u dit in bepaalde provincies verleasen. Verleasen is een vorm van (tijdelijk) extern salderen met extra voorwaarden.   Provincies Verleasen via extern salderen is op het moment van schrijven toegestaan in de provincies...