Na uw SABE aanvraag

Alle volledige aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Komt het aantal aanvragen boven het beschikbare budget? Dan sluit de aanvraagperiode. Dan wordt door loting bepaald welke aanvragen op de dag van sluiting in behandeling worden genomen. U krijgt...

Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april

Bij een ruisende inbreng in een bv betaalt u belasting over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. Het is ook mogelijk om geruisloos de bv in te gaan, dus zonder de fiscale afrekening. In sommige gevallen kan een ruisende inbreng echter voordeliger...

Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in

Bij een geruisloze inbreng in een bv hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. De bv neemt als het ware fiscaal de plaats in van uw IB-onderneming. Heeft u vóór 1 oktober 2021 de intentie vastgelegd om uw...

Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet

De werkkostenregeling, WKR, kent een vrije ruimte. In 2021 bedroeg deze 3% bij een loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van deze loonsom bedroeg de vrije ruimte vorig jaar 1,18%. U kon ervoor kiezen om bepaalde vergoedingen, verstrekkingen en...

Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in

Als uw btw-aangifte in 2021 niet juist of volledig was, droeg u in 2021 mogelijk te weinig btw af aan de Belastingdienst. U moet dit verbeteren met een suppletieaangifte btw. Als u deze suppletieaangifte vóór 1 april 2022 indient, berekent de Belastingdienst geen...