Deadline Subsidie Praktijkleren 16 september

Had u in het studiejaar 2018/2019 werknemers in dienst die gebruik maakten van een praktijk- of werkleerplaats? Vergeet dan niet tijdig de Subsidie Praktijkleren aan te vragen!  Voor het school- of studiejaar 2018/2019 kan een aanvraag ingediend worden tot en met 16...

Stikstofgebruiksnorm groenbemester

Wilt u gebruikmaken van een stikstofgebruiksnorm voor uw groenbemester? Houd dan rekening met de uiterste inzaaidatum. Deze is dit jaar met een halve maand opgeschoven.   Uiterlijk 15 september (was 31 augustus) Vanaf dit jaar moet u een groenbemester uiterlijk...

Wintergraan na snijmais: geen GPS

Teelt u een wintergraan na snijmais op zand- of lössgrond? Dan moet u het wintergraan het volgende jaar als hoofdteelt telen. U mag het gewas niet oogsten als ‘Gehele plant silage’ (GPS).   Verplicht vanggewas na mais op zand- en lössgrond Na de teelt van mais op...

Wijziging fosfaatnormen melkvee

Heeft u melkvee? Dan moet u rekening houden met de onlangs voorgestelde wijzigingen t.a.v. de diercategorieën melkvee en de fosfaatproductie per dier. De wijzigingen zijn nog niet definitief vast gesteld. Het is de bedoeling dat dit per 1 januari 2020 ingaat.  ...

Kunt u wat doen in kader van het PAS?

Onlangs is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) buiten werking gesteld. Wat zijn de gevolgen en wat kunt u op dit moment doen?   Natuurbeschermingsvergunning Heeft u een onherroepelijke Natuurbeschermingsvergunning? Dan heeft de uitspraak geen gevolgen voor deze...