Wilt u gebruikmaken van een stikstofgebruiksnorm voor uw groenbemester? Houd dan rekening met de uiterste inzaaidatum. Deze is dit jaar met een halve maand opgeschoven.

 

Uiterlijk 15 september (was 31 augustus)

Vanaf dit jaar moet u een groenbemester uiterlijk 15 september inzaaien, indien u gebruik wilt maken van de stikstofgebruiksnorm voor (niet)-vlinderbloemige groenbemesters. Deze uiterste datum was 31 augustus.

 

Teeltperiode gelijk

De verplichte teeltperiode is niet veranderd: op kleigrond moet de groenbemester minimaal 8 weken blijven staan. Op zand-, löss- en veengrond moet het gewas t/m 1 december blijven staan. U kunt het gewas vanaf 2 december onderploegen.

 

Ook norm voor EA-vanggewas, niet na mais

De stikstofnorm mag u ook toepassen bij de teelt van een EA-vanggewas. U moet dan wel aan bovenstaande voorwaarden voldoen. De stikstofnorm geldt niet voor een vanggewas na mais.

 

Aansluiting bij uitrijperiode drijfmest

Met bovenstaande wijziging is er weer aansluiting bij de uitrijperiode voor drijfmest (en zuiveringsslib) op bouwland. Deze uitrijperiode loopt, vanaf 2019, op alle grondsoorten t/m 15 september. Wendt u drijfmest aan in de periode van
1 augustus t/m 15 september? Dan bent u nu verplicht om uiterlijk 15 september een groenbemester of winterkoolzaad in te zaaien.

 

Tot slot / meer weten?

Wilt u gebruikmaken van de stikstofnorm? Houd dan rekening met de inzaaidatum en de teeltperiode. Twijfelt u over de hoogte van de stikstofnorm? Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs. Dat kan via telefoonnummer
0227 513333 (Middenmeer) of 0251 361960 (Uitgeest) of per mail: be-afdeling@wea-nh.nl.
Zij helpen u graag verder.