Stoppersregeling: werkelijke datum export telt!

Een stopper kan melkvee exporteren om aan de voorwaarden van afvoer van runderen te voldoen. RVO heeft aangegeven dat het moment van daadwerkelijke export hierbij leidend is. Dit geldt ook als de dieren eerst in een quarantainestal worden gehouden. De 6-wekentermijn...

Voorkom extra belasting bij vergoeding voor uw personeel

Wist u dat de vergoedingen die u verstrekt voor uw werknemers loon vormt dat individueel belast wordt? Dit geldt ook voor zaken die u verstrekt dan wel ter beschikking stelt. U kunt dit voorkomen door het aan te wijzen als eindheffingsloon. Uw werknemer betaalt dan...

Zakelijk etentje fiscaal interessant voor eenmanszaak en vof

Veel zakelijke deals worden afgesloten bij een goed diner. De kosten hiervan zijn aftrekbaar van de winst, dit jaar in sommige gevallen iets meer.   Aftrek beperkt De kosten van een zakelijk etentje zijn slechts beperkt aftrekbaar. De wetgever wil op deze manier...

Wetsvoorstel om werkgever te compenseren voor transitievergoeding

De transitievergoeding zal op een aantal punten worden gewijzigd. Hiervoor is onlangs een wetsvoorstel ingediend. De wijzigingen hebben betrekking op twee zaken. Ten eerste op de transitievergoeding die werkgevers verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische...

Stoppersregeling: let op de 21-dagenregeling!

Melkveebedrijven die zich voor de stoppersregeling hebben aangemeld, moeten al de melkkoeien en het jongvee dat is aangemeld binnen 6 weken na beschikking afvoeren. Afvoer van vee mag ook voor de beschikking. Het ruilen van vee is toegestaan, echter hierbij moet wel...