Voorwaarden voor teruggaaf verschil verlaagde accijns

Wilt u teruggaaf vragen van accijns? Doe dan uiterlijk 8 april 2022 een verzoek om teruggaaf via Mijn Douane. Zorg dat u deze gegevens en bewijzen vastlegt in uw administratie: een nauwkeurige aanduiding van de plaats of plaatsen waar de minerale oliën zich bevinden...

Teruggaaf verschil accijns alleen voor bedrijven

Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor brandstof die zij op 1 april 2022 om 00.00 uur in voorraad hebben. Het bedrijf moet eigenaar zijn van de brandstof, en deze voor commerciële doeleinden voorhanden hebben in een opslagplaats. De accijnsverlaging...