Belastingplan 2021 – Overige en eerder aangekondigde maatregelen

Menselijker systeem voor toeslagen Belastingdienst Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire zijn al veel wijzigingen doorgevoerd, zoals het installeren van twee staatssecretarissen bij de Belastingdienst en het aannemen van de hardheidsregeling. In het...

Belastingplan 2021 – Vastlegging coronasteunmaatregelen

In het Belastingplan wordt een groot aantal reeds aangekondigde coronasteunmaatregelen in de wet vastgelegd.   Winstvrijstelling voor TOGS en Subsidie vaste lasten (TVL) Ondernemers in bepaalde branches die schade hebben geleden door de coronamaatregelen, konden...

Belastingplan 2021 – Vervoer en verduurzaming

Het kabinet wil verduurzamen stimuleren en stelt verschillende veranderingen in de milieuwetgeving voor. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld de bijtelling van de elektrische auto en de energiebelasting. Neem kennis van de fiscale voorstellen en wijzigingen voor wat...

Belastingplan 2021 – Internationaal

Nieuw voorgestelde fiscale maatregelen in de Nederlandse miljoenennota en het Belastingplan 2021 raken soms ook de belastingdruk van internationale (activiteiten van) bedrijven. Neem kennis van de voorstellen.   Uitbreiding renteaftrekbeperking leningen van...