Vakantiegeld en andere bijzondere beloningen in 2016 anders dan gewend

Vanaf 2016 moet uw werkgever of uitkeringsinstantie op een andere manier belasting inhouden op bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld, een bonus of een 13e maand. Hierdoor houdt u een ander bedrag over dan u gewend was. Als u in loondienst bent, of een uitkering...

Aanpassing ketenbepaling biedt oplossing voor seizoensarbeid

Werkgevers en werknemers krijgen de mogelijkheid om voor seizoensgebonden werk bij cao een uitzondering te maken op de Wet werk en zekerheid. Er komt een aanpassing van de ketenbepaling, waarmee de tussenpoos in deze bepaling bij cao kan worden verkort van zes naar...

Inhoudingsverbod minimumloon uitgesteld tot 1 januari 2017

Het verbod op inhoudingen en verrekeningen op het minimumloon zal niet ingaan per 1 juli 2016. De ingangsdatum is uitgesteld tot 1 januari 2017. Reden voor uitstel is de voorbereiding van een uitzondering op het inhoudingsverbod. Inhoudingsverbod Het inhoudingsverbod...

Wegdekmeten.nl

Fred Mekken kwam een aantal jaar geleden op het idee om data-inzameling op het gebied van wegverhardingen op een andere manier te gaan doen, dan de overheid en de wegbeheerders dat tot dan toe hadden gedaan. Op zich is de techniek van het meten niet nieuw, maar de...