Meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk?

In 2023 spraken het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers af om in 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking te hebben. Eind 2022 stond de teller op ruim 81.000 banen. Om werkgevers over de streep te trekken, is het...

Geen betalingskorting op voorlopige aanslag IB meer

Belastingplichtigen die hun voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer betalen, krijgen vanaf 2024 geen betalingskorting meer. In 2023 krijgt u nog een betalingskorting als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting in één keer vooraf betaalt en niet in...

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

Werkgevers met 100 of meer werknemers zijn straks verplicht om te rapporteren over het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van hun werknemers. De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, afgekort WPM. Voor...

Voorgenomen wijzigingen bedrijfsopvolgingsregeling aangepast

Naast het verlagen van vrijstelling in de BOR voor bedragen boven € 1.500.000 van 83 naar 75% (in plaats van de eerder voorgestelde 70%), heeft de Tweede Kamer in amendementen nog meer aanpassingen in de BOR en de DSR aangenomen. Zo komt de stringente voorgestelde...

Digitaal oprichten bv vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 kunt u volledig digitaal een bv oprichten. Er is daarbij dan geen fysieke tussenkomst van een notaris meer nodig. Het platform waar dit geregeld kan worden, was al een tijd klaar. Het wachten was op goedkeuring van de wet in juni 2023 en het...
Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya