Korte wenken – augustus 2020

1. Vaststelling ‘Coronasteun’ Bent u fritesaardappelenteler? En heeft u steun aangevraagd? Dan moet u uiterlijk 15 september een vaststellingsaanvraag indienen. Vraagt u minder dan € 25.000 aan steun aan, dan heeft u toch geen accountantsverklaring nodig. U kunt...

Subsidie melkkoeien zeldzame rassen

Heeft u melkkoeien van zeldzame runderrassen? Dan kunt u in de maand september subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt € 150 per gemiddeld aanwezige melkkoe in het voorgaande jaar (op basis van 4 teldata).   Zeldzame runderrassen Onder zeldzame runderrassen...

PAS-melders: situatie doorgeven

In het kader van de ‘stikstofproblematiek’ is diverse keren aangegeven dat activiteiten met een PAS-melding legaal moeten kunnen blijven. Heeft u in de PAS-periode een melding gedaan en wilt u deze legaal houden? Dan kunt u t/m 30 september informatie over uw situatie...

Rekentool ‘Voermaatregel melkvee’

De ‘Voermaatregel melkvee’ van minister Schouten is op het moment van schrijven nog niet definitief vastgesteld. Ondanks alle discussies en vraagtekens die bij de maatregelen worden gesteld, is de kans aanwezig dat de voermaatregel toch doorgaat per 1 september 2020....

Pachtnormen 2020 vaak lager

Onlangs zijn de pachtnormen 2020 bekend gemaakt. Voor de meeste pachtprijsgebieden zijn de pachtnormen (fors) verlaagd. De nieuwe pachtnormen gelden voor het pachtjaar dat begint vanaf 1 juli 2020.   Pachtvormen De vastgestelde maximale pachtprijzen gelden voor...