De ‘Voermaatregel melkvee’ van minister Schouten is op het moment van schrijven nog niet definitief vastgesteld. Ondanks alle discussies en vraagtekens die bij de maatregelen worden gesteld, is de kans aanwezig dat de voermaatregel toch doorgaat per 1 september 2020. In dat geval moet u met onderstaande rekening houden.

 

Maximale ruw eiwitnormen

In een conceptregeling zijn maximale ruw eiwitgehalten (RE-gehalten) voor aangekochte krachtvoerders en (mengsels van) enkelvoudige grondstoffen voorgesteld. De voorgestelde normen zijn afhankelijk van de grondsoort en de ‘intensiteit’ van het bedrijf (kg melk/ha). Onlangs is bekend gemaakt dat de normen mogelijk (iets) worden bijgesteld.

 

Aangepaste norm

Indien u met uw totaal rantsoen voor uw melkvee in 2018 en 2019 samen, mede op basis van de voorgestelde normen, onder de 155 g RE per kilogram droge stof uitkomt, dan mag u aangepaste RE-normen hanteren. Voor deze berekening heeft RVO een ‘rekentool’ beschikbaar gesteld.

 

KringloopWijzer

De gegevens voor deze berekeningen kunt u halen uit de KringloopWijzer. Zie de tabel ‘Voeding veestapel (melkkoeien, incl. jongvee)’. Let op: soms moet u de onderdelen ‘Ov. Ruwvoer, bijprod.’ en ‘Krachtvoer, mineralen’ opsplitsen in voer dat wel en voer dat niet onder de maatregel valt.

 

Per 1 september?

Gaat de ‘Voermaatregel melkvee’ definitief door, dan mag u vanaf 1 september geen aangekocht krachtvoer en/of enkelvoudige grondstoffen in voorraad hebben met een RE-gehalte dat hoger is dan de (aangepaste) norm. Mogelijk dat u nog kunt kiezen voor een alternatieve methode van de sector.

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze BE-medewerkers via telefoonnummer 088 2824000. Of stuur een mail naar: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.

Chat openen
Meer weten over werken bij WEA?
Stuur hier een appje naar Nathanya