Extra geld voor financiering mkb-ondernemer

In twee jaar tijd is door de overheid en de markt voor circa € 2,7 miljard aan extra financiering beschikbaar gemaakt voor het midden- en kleinbedrijf. Daar blijft het niet bij. Het kabinet stelt voor 2017 extra budget beschikbaar.   Actieplan mkb-financiering In...

Aanmelden fosfaatverrekening 2016 kan tot en met 31 december

Het aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2016 kan t/m 31 december 2016. Deze fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de fosfaatgebruiksnorm...

Benut de vrije ruimte in de werkkostenregeling (wkr)

Een extra feestje dit jaar of een fiets van de zaak voor uw werknemer? Heeft u dit jaar nog voldoende ruimte in de werkkostenregeling over, maak daar dan gebruik van. Bovenstaande vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers kunnen onbelast als u deze onderbrengt...

Tijdelijk of vast dienstverband na contractverlenging?

Veel tijdelijke arbeidscontracten lopen af op 31 december. Dan doet zich voor werkgevers altijd de vraag voor of het dienstverband met de werknemer voortgezet moet worden of niet. Soms speelt daarbij ook een rol of de werknemer bij verlenging van het contract in vaste...

Tegemoetkoming kinderopvang in 2017 omhoog

De kinderopvangtoeslag gaat in 2017 omhoog. Nagenoeg alle ouders die gebruik maken van kinderopvang gaan er op vooruit. Omdat de minimale bijdrage van de overheid stijgt van 23,8% naar 33,3%, profiteren zeker de hogere inkomens. Als u voor één of meer van uw kinderen...