Het aanmelden voor fosfaatverrekening over het jaar 2016 kan t/m 31 december 2016. Deze fosfaatverrekening is alleen toepasbaar voor de gebruiksnormenberekening. Voor de mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid moet altijd gerekend worden met de fosfaatgebruiksnorm zonder fosfaatverrekening.

 

Voorwaarden fosfaatverrekening

Van de fosfaatverrekening kan gebruik worden gemaakt onder de volgende voorwaarden:

  • De overschrijding is maximaal 20 kg per ha bouwland. Bij een grotere overschrijding is fosfaatverrekening niet mogelijk.
  • De hoeveelheid te verrekenen fosfaat moet het opvolgende jaar volledig worden gecompenseerd.
  • Uiterlijk 31 december moet de fosfaatverrekening zijn aangemeld bij RVO.

 

Aanmelden

Aanmelden kan via mijn.rvo.nl.

 

Meer weten of hulp nodig?

Neem contact op met een van de WEA Agrarisch bedrijfsadviseurs op telefoonnummer (0227) 513 333 of (0251) 361 960.

Bron: ComponentAgro.nl