MIA: extra belastingvoordeel

Wilt u milieuvriendelijke investeringen doen? Het voorstel van het kabinet is om vanaf 1 januari 2022 de aftrekpercentages van de fiscale regeling ‘Milieu-investeringsaftrek’ (MIA) te verhogen. Dit levert extra belastingvoordeel op. Het voorstel is om, afhankelijk van...

Omschakelprogramma en bedrijfsplan

Heeft u plannen voor een omschakeling naar een ‘stikstofarmere, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering’? Dan kunt u, via het pilotfonds, in aanmerking komen voor een achtergestelde lening.   Omschakelprogramma: achtergestelde lening Wilt u uw bedrijf...

Korte agro wenken – oktober 2021

Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.   1. Controle fosfaatrechten Heeft u melkvee? Dan moet u over fosfaatrechten beschikken. Vanuit de praktijk blijkt, dat regelmatig wordt gecontroleerd of voldoende fosfaatrechten...

Aankondiging twee opkoopregelingen

Ligt uw bedrijf nabij een Natura 2000-gebied? En overweegt u om uw bedrijf te beëindigen? Dan is één van de twee aangekondigde opkoopregelingen wellicht interessant voor u. Wellicht wordt verplaatsen ook toegestaan.   Provinciale regeling De provinciale regeling...

Interactie 7e AP en nieuw GLB

Enkele maatregelen uit het ontwerp 7e Actieprogramma komen vrijwel zeker terug in het nieuwe GLB. Zoals bufferstroken en rustgewassen. Hierdoor komen de basispremie en steun vanuit de ecoregeling ‘sneller in beeld’.   Basisvoorwaarden GLB Wilt u vanuit het nieuwe...