Wij hebben weer een aantal korte wenken voor u klaargezet. Hieronder treft u ze aan.

 

1. Controle fosfaatrechten

Heeft u melkvee? Dan moet u over fosfaatrechten beschikken. Vanuit de praktijk blijkt, dat regelmatig wordt gecontroleerd of voldoende fosfaatrechten aanwezig zijn. Voor het bepalen van de benodigde fosfaatrechten van melkkoeien wordt uitgegaan van de geproduceerde melk. Naast de melk die u levert aan de fabriek moet u bijvoorbeeld ook rekening houden met:

  • Melk voor kalveren;
  • Separatiemelk;
  • ‘Antibioticamelk’;
  • Leveranties rondom jaarwisseling (toebedelen aan jaar van productie);
  • Verzuivelde melk;
  • Privégebruik.

Zorg ervoor dat u deze hoeveelheden vastlegt in uw administratie. U kunt de werkelijke productie dan beter onderbouwen bij controle. De werkelijke melkproductie is ook de basis bij de gebruiksnormenberekening, grondgebondenheid melkvee en de mestverwerkingsplicht.

 

2. Actueel houden ‘I&R paarden’

Vanaf 29 april 2021 moet de verblijflocatie van paarden zijn vastgelegd in I&R-paarden en/of het bedrijfsregister. Gaan uw paarden 30 dagen of langer naar een andere locatie, dan moet u dat, uitzonderingen daargelaten, melden in het I&R-register. Zorg ervoor dat uw bedrijfsregister en/of I&R-register in orde is. Hiermee kunt u bij controle discussies voorkomen.

 

3. Melden vrijstelling zoogkoeien

Wilt u vanaf 2022 voor de eerste keer deelnemen aan de ‘vrijstelling zoogkoeienhouderij’? Dan moet u uw bedrijf tijdig melden bij RVO:

  • Uiterlijk 1 november als u fosfaatrechten moet inleveren.
  • Uiterlijk 1 december als u geen fosfaatrechten hoeft in te leveren.

Heeft u zich al eerder aangemeld? Dan hoeft u zich niet opnieuw aan te melden.

 

4. Pilot Grondfonds

Bij deelname aan de landelijke opkoopregeling Lbv wordt het waarschijnlijk niet verplicht om ook de grond te verkopen. Wel wordt een ‘Pilot grondfonds’ opgestart. Met dit fonds kan vrijwillig grond worden opgekocht door de overheid. De bedoeling is om deze grond een nieuwe bestemming te geven, die past binnen de gebiedsgerichte aanpak. Daarnaast wordt gedacht om binnen de Lbv-regeling een ‘recht van eerste onderhandeling’ voor de overheid op te nemen. Dit zou kunnen gelden voor gronden die dicht bij een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied liggen (bijvoorbeeld binnen 500 meter).

 

Meer weten?

Neem dan contact op met een van onze bedrijfsadviseurs van NUWEA Subsidies. Bereikbaar onder telefoonnummer 0882824000 of per e-mail: advies@nuweasubsidies.nl. Zij helpen u graag verder.